Jak wygląda adoracja najświętszego sakramentu?
Antyki

Jak wygląda adoracja najświętszego sakramentu?

Adoracja Najświętszego Sakramentu to proces dość skomplikowany, ponieważ wierni muszą podczas takiej uroczystości kościelnej odpowiednio się zachowywać, aby wysławiać imię Pana Boga. Wierni gromadzą się przed Najświętszym Sakramentem, który umieszczony jest w Monstrancji. Jest to Ciało Chrystusa, wtedy też należy je adorować, modlić się do Stwórcy przez cały czas trwania uroczystości i oddać mu należny hołd. Przed hostią trzeba przyznać, że Jezus Chrystus jest Panem wszystkich ludzi na ziemi i chce się go naśladować.

Adoracja Najświętszego Sakramentu opiera się również na:

  • pokorze
  • czczeniu imienia Jezusa Chrystusa
  • uznaniu swojej małości wobec Boga

Tylko tak przeprowadzona adoracja w kościele ma jakikolwiek sens, dlatego też osoba duchowna prowadząca uroczystość musi czuwać nad jej porządkiem. Ważne jest to, aby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu mieć pełną świadomość tego, że Jezus Chrystus jest wśród wiernych i modli się razem z nimi. Warto zachować wtedy milczenie oraz pełne skupienie.

Na stronie http://www.sacro.com.pl/artykuly,78950,1,Najpiekniejsze_monstrancje_do_adoracji_Najswietszego_Sakramentu możecie zobaczyć najpiękniejsze monstrancje do adoracji Najświętszego Sakramentu.