Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
Tłumacz

Tłumacz przysięgły – jak uzyskać uprawnienia?

Zawód tłumacza przysięgłego to tak zwany zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że wykonywanie tego zawodu jest regulowane ustawą z 25 listopada 2004 roku, która określa w jaki sposób nabywa lub traci się uprawnienia. Żeby być tłumaczem przysięgłym trzeba być między innymi obywatelem Polski, znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym, ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł co najmniej magistra oraz zdać egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, który w uproszczeniu nazywany jest egzaminem na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Sam egzamin prowadzony jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, która powoływana jest przez Ministra Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby go zdać trzeba uzyskać pozytywną cenę z obu części. Warto wiedzieć, że koszty egzaminu ponosi kandydat na tłumacza. Po uzyskaniu uprawnień otrzymuje się świadectwo wydawane przez Ministra Sprawiedliwości.

Szerzej opisany proces uzyskania uprawnień tłumacza znajdziesz pod linkiem: http://tlumacz-tekst.com.pl/jak-zostac-tlumaczem/